Mây thẻ: Lc 7: 11-17

Suy Niệm Lời Chúa

Thiên Chúa viếng thăm dân Người (18.9.2018 – Thứ Ba 24 TN Năm chẵn)

Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần...
lời chúa

Thiên Chúa viếng thăm dân Người (19.9.2017 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên)

Thiên Chúa viếng thăm dân Người Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày