Mây thẻ: Lc 7

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-12-2021 | Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng

Hơn cả ngôn sứ nữa (16.12.2021 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 7, 24-30 Khi những người do ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-12-2021 | Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng

Còn phải đợi ai? (15.12.2021 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 7, 19-23 Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có thật là đấng phải...
lời chúa

Lời Chúa thứ Năm tuần 24 TN 16-9-2021

Chị hãy đi bình an (16.9.2021 – Thứ Năm Tuần 24 Thường niên) Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Ðức Giêsu dùng bữa với mình. Ðức Giêsu đến nhà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-9-2020 – Thứ Năm Tuần 24 Thường niên

Chị hãy đi bình an (17.9.2020 – Thứ Năm Tuần 24 Thường niên) Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Ðức Giêsu dùng bữa với mình. Ðức Giêsu đến nhà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-9-2020 – Thứ Tư Tuần 24 Thường niên

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (16.9.2020 – Thứ Tư Tuần 24 Thường niên) Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/9/2019 – Thứ Năm Tuần 24 TN

Chị hãy đi bình an (19.9.2019 – Thứ Năm Tuần 24 TN) Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Ðức Giêsu dùng bữa với mình. Ðức Giêsu đến nhà người...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 17/9/2018

Xin Ngài phán một lời (17.9.2018 – Thứ Hai 24 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh...
lời chúa

Thiên Chúa viếng thăm dân Người (19.9.2017 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên)

Thiên Chúa viếng thăm dân Người Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày