Mây thẻ: Lc 5: 1-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-2-2022 | Chúa Nhật 5 TN

Từ nay anh sẽ bắt người (06.02.2022 – Chúa Nhật 5 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-9-2021 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên

Từ nay anh sẽ bắt người (02.9.2021– Thứ Năm Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-9-2020 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên

Từ nay anh sẽ bắt người (03.9.2020 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/9/2019 – Thứ Năm Tuần 22 TN

Từ nay anh sẽ bắt người (5.9.2019 – Thứ Năm Tuần 22 TN) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, mà...
Suy Niệm Lời Chúa

Từ nay anh sẽ bắt người (06-9-2018 – Thứ Năm Tuần 22 TN B)

Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-8-2022 | Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên

Để trẻ em đến với Thầy (13.8.2022 – Thứ Bảy Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến...