Mây thẻ: Lc 17: 7-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-11-2020 – Thứ Ba Tuần 32 Thường niên

Đầy tớ vô dụng (10.11.2020 – Thứ Ba Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 7-10 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 13/11/2018

Đầy tớ vô dụng (13.11.2018 – Thứ Ba Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 7-10 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày