Mây thẻ: Lc 14: 25-33

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 3-11-2021

Từ bỏ hết (03.11.2021 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-11-2020 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên

Từ bỏ hết (04.11.2020 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/11/2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN

Từ bỏ hết (6.11.2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8/9/2019 – Chúa Nhật 23 TN, Năm C

Từ bỏ hết (8.9.2019 – Chúa Nhật 23 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 7/11/2018

Từ bỏ hết (07.11.2018 – Thứ Tư Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày