Mây thẻ: Lc 1: 57-66.80

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-6-2022 | Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Em này rồi sẽ ra sao? (23.6.2022 – Thứ Năm - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả) Lời Chúa: Lc 1, 57- 66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai....
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-6-2021 – Thứ Năm – Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2021 – Thứ Năm - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-6-2020 – Thứ Tư, Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2020 – Thứ Tư, Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24/6/2019 – Thứ Hai, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2019 – Thứ Hai. Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24 tháng 6 năm 2018

Em này rồi sẽ ra sao?  Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày