Mây thẻ: kêu gọi liên đới với những người thất nghiệp

Tự sắc về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì lòng bác ái

Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới với những người thất nghiệp

BOLOGNA. Trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn người tại thành Bologna, trưa chúa nhật 1-10-2017, ĐTC đề cao tinh thần liên đới của dân chúng địa phương và ngài dùng bữa trưa với 1...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày