Mây thẻ: Giuse Maria Diaz Sanjuro An (1818-1857)

Giuse Maria Diaz Sanjuro An (1818-1857)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Maria Diaz Sanjuro An, Giám mục Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1818 tại Santa Eulalia de Suegos, Lugo, Tây Ban...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày