Mây thẻ: Giuse Fernandez Hiền

Giuse Fernandez Hiền (1775-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Fernandez Hiền, linh mục Ða Minh; Sinh 1775 tại Ventosa de la Cueva, Tây Ban Nha; chết 24-7-1838 tại Nam Ðịnh. Sau khi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày