Mây thẻ: Giuse Du (1803-1835)

Giuse Du (1803-1835)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Du (Joseph Marchand), Sinh năm 1803 tại Passavaut, Besancon, Pháp, Linh Mục Hội Thừa sai Paris, địa phận Ðàng Ngoài, bị xử hình...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày