Trang nhà mây thẻ Gioan Kim Khẩu Nguyễn Xuân Thuận

Mây thẻ: Gioan Kim Khẩu Nguyễn Xuân Thuận

Thánh lễ phong chức linh mục và phó tế

Thánh lễ phong chức linh mục và phó tế tại Đan viện Xitô Thánh...

Ngày áp cuối của tuần bát nhật phục sinh, niềm vui phục sinh được đong đầy nơi mảnh đất mà dòng Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy hơn qua và trong thánh chức linh mục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày