Mây thẻ: Giêrônimô Hermosilla Liêm (1800-1861)

Giêrônimô Hermosilla Liêm (1800-1861)

Jêrônimô Hermosilla Liêm, Giám mục Ða Minh; sinh 1800 tại Santo Domingo de la Calzada, Old Castile, Tây Ban Nha; chết 1, 11, 1861, Hải Dương. Sau khi khấn dòng Ða Minh, ngài được...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày