Mây thẻ: Giáo xứ Xuân Quế

Cha Thomas Nguyễn Minh

Mừng Kim khánh Linh mục 23 năm ở tù và quản chế

Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018, Giáo xứ Xuân Quế, Giáo hạt Xuân Lộc, đã tổ chức Thánh lễ mừng kỷ niệm Kim khánh Linh mục Cha Thomas Nguyễn Minh. Cùng đồng tế...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày