Mây thẻ: Giáo họ An Tiêm

Đức cha Giuse Trần Văn Toản dâng thánh lễ tạ ơn tại quê hương

Đức cha Giuse Trần Văn Toản dâng thánh lễ tạ ơn tại quê hương

WGPTB - Sáng ngày 30 tháng 03 năm 2019, cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình, Đức cha Giuse Trần Văn Toản đã dâng thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày