Mây thẻ: Ga 7: 1-2.10.25-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 27/3/2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC

Giờ của Người chưa đến (27.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5/4/2019

Giờ của Người chưa đến (5.4.2019 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày