Mây thẻ: Ga 6: 52-59

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-4-2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

Nhờ tôi mà được sống (23.4.2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-5-2020 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

Nhờ tôi mà được sống (01.5.2020 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10/5/2019

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (10.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 51.60-69 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau....
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa ngày 20.4.2018

Nhờ tôi mà được sống  Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Xem thêm: Lịch Công Giáo tháng 4 năm 2018     Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày