Mây thẻ: Ga 6: 51-58

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-6-2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Cho sự sống của thế gian(14.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Ga 6, 51-58 Trực tiếp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020 - Thánh lễ do Đức Thánh...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19/8/2018

Tôi là bánh (19-8-2018 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường niên B) Lời Chúa: Ga 6, 51-58 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày