Mây thẻ: Ga 6: 16-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-4-2021 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh

Chính Thầy đây (17.4.2021– Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 4/5/2019

Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ (4.5.2019 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,16-21 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về...
suy niệm lời chúa

Chính Thầy đây (14.4.2018 – Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày