Mây thẻ: Ga 6: 1-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-7-2021 – Chúa nhật 17 Thường niên

Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (25.7.2021 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Hôm ấy, Ðức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-4-2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh

Ăn bao nhiêu tùy ý (16.4.2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-4-2020

Ăn bao nhiêu tùy ý (24.4.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 29/7/2018

Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (29.7.2018 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Hôm ấy, Ðức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày