Mây thẻ: Ga 3: 7b-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-4-2021 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục Sinh

Ai tin được sống muôn đời (13.4.2021 - Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-4-2020 – Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh

Ai tin được sống muôn đời (21.4.2020 – Thứ Ba Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên....
suy niệm lời chúa

Ai tin được sống muôn đời (10.4.2018 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục...

Lời Chúa: Ga 3, 7b-15     Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày