Mây thẻ: Ga 19: 31-37

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-6-2021 – Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Máu cùng nước chảy ra (11.6.2021 – Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu) Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 8 tháng 6 năm 2018

Màu cùng nước chảy ra Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày