Mây thẻ: Ga 15: 12-17

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-5-2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh

Yêu thương nhau như Thầy (07.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-5-2020 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh

Yêu thương nhau như Thầy (15.5.2020 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24/5/2019

Yêu thương nhau như Thầy (24.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa 4.5.2018

Yêu thương nhau như Thầy  Lời Chúa: Ga 15, 12-17     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày