Mây thẻ: Ga 12: 24-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-8-2021 – Thứ Ba Tuần 19 thường niên

Mang nhiều hoa trái (10-8-2021 – Thứ Ba Tuần 19 TN: Thánh Laurensô, phó tế tử Đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-8-2020 – Thứ Hai – Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Mang nhiều hoa trái (10.8.2020 – Thứ Hai - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em,...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10 tháng 8 năm 2018

Mang nhiều hoa trái (10-8-2018 – Thứ Tư: Thánh Laurensô, phó tế tử đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày