Mây thẻ: Ga 12: 20-33

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-3-2021 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Hạt lúa trơ trọi (21.3.2021 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B) Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có...
Chúa nhật 5 Mùa Chay

HẠT LÚA TRƠ TRỌI (18.3.2018 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B)

Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày