Mây thẻ: Ga 10: 22-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-4-2021 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Không ai cướp được chúng (27.4.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông....
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-5-2020 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Không ai cướp được chúng (05.5.2020 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông....
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần 4 Phục sinh 24.4.2018

Không ai cướp được chúng Lời Chúa: Ga 10, 22-30     Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày