Mây thẻ: Ga 10: 11-18

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-4-2021 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh

Mục tử nhân lành (26.4.2021 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-5-2020

Mục tử nhân lành (04.5.2020 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-4-2020 – Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tôi đã thấy Chúa (14.4.2020 – Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-4-2020 Khi ấy, bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ,...
suy niệm lời chúa

Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành 22.4.2018

Mục tử nhân lành Lời Chúa: Ga 10, 11-18     Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày