Mây thẻ: Ga 1: 35-42

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-1-2021 – Chúa Nhật 2 TN

ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI (17.01.2021 – Chúa Nhật 2 TN, Năm B) Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4/1/2020

Hãy đến mà xem (04.01.2020 – Thứ Bảy) Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 4/1/2019

Hãy đến mà xem (4.1.2019 – Thứ Sáu đầu tháng) Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày