Mây thẻ: Đừng ngăn cản người ta

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 23 tháng 5 năm 2018

Lời Chúa: Mc 9, 38-40 Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày