Mây thẻ: Đức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê Pêru

ĐTC tại Chile và ngày đầu tiên tại Perù

Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê và Pêru

Ngày 13-11-2017, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Chilê và Pêru sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 22 tháng Giêng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày