Trang nhà mây thẻ Đức Thánh Cha dâng lễ

Mây thẻ: Đức Thánh Cha dâng lễ

Đức Thánh Cha dâng lễ

Đức Thánh Cha dâng lễ với các tân Hồng Y và tân Tổng Giám...

VATICAN. Sáng ngày 29-6-2018, ĐTC đã làm phép các dây Pallium cho 30 vị TGM chính tòa trong thánh lễ với 14 tân Hồng Y và 26 vị tân TGM. Đầu thánh lễ lúc 9...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày