Trang nhà mây thẻ Đức Thánh Cha cám ơn cảnh sát Italia cạnh Vatican

Mây thẻ: Đức Thánh Cha cám ơn cảnh sát Italia cạnh Vatican

Đức Thánh Cha cám ơn cảnh sát Italia cạnh Vatican

Đức Thánh Cha cám ơn cảnh sát Italia cạnh Vatican

VATICAN. Sáng 26-3-2018, ĐTC đã tiếp kiến và cám ơn hàng trăm nhân viên thuộc phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có chỉ huy trưởng cảnh sát...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày