Mây thẻ: Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Dublin

Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Dublin, Ailen

Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Dublin, Ailen

ĐTC Phanxicô đã đến phi trường Dublin để bắt đầu chuyến viếng thăm Ailen, với chương trình chính là cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới kỳ IX. Sáng ngày 25-8-2018, ĐTC Phanxicô đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày