Mây thẻ: Đức Hồng y Jean Louis Tauran

Thánh Lễ an táng Đức Hồng y Jean Louis Tauran

Thánh Lễ an táng Đức Hồng y Jean Louis Tauran

Sáng ngày 12/07/17, tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày