Mây thẻ: dự án phát triển

HĐGM Italia

HĐGM Italia tài trợ 112 dự án phát triển

Ủy ban can thiệp bác ái của HĐGM Italia đã tài trợ 112 dự án phát triển với ngân khoản hơn 18 triệu Euro. Ủy ban bác ái của HĐGM Italia đã cho biết như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày