Mây thẻ: dòng Lasan

bị thiêu chết ở Peru

Tu huynh Paul McAuley bị thiêu chết ở Peru

Tu huynh Paul McAuley, 71 tuổi, người Anh, dòng Lasan, truyền giáo tại Peru, nhà hoạt động môi trường đã giúp các bộ tộc ở vùng Amazon chống lại sự tấn công của các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày