Mây thẻ: Ðaminh Ninh (1835-1862)

Ðaminh Ninh

Ðaminh Ninh (1835-1862)

Ðaminh Ninh Sinh năm 1835 tại Trung Linh, Nam Ðịnh, Giáo dân, bị xử trảm ngày 2/06/1862 tại An Triêm dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày