Mây thẻ: Đại hội giới trẻ mùa chay 2018

Đại hội giới trẻ mùa chay 2018video

Trực tuyến: Đại hội giới trẻ mùa chay 2018 – tgp Sài Gòn

Thời gian tổ chức: Từ 13h-21h Thứ Bảy, ngày 24/03/2018 Tại địa điểm quen thuộc, ngôi nhà chung thân thương của giới trẻ Sài Gòn: Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn, Số 6bis, Tôn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày