Mây thẻ: Chủng viện Lê Bảo Tịnh

Các sự kiến lớn trong tháng 6 tại giáo phận Thanh Hóa

Các sự kiến lớn trong tháng 6 tại giáo phận Thanh Hóa

Trong tháng Sáu này, Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn. Đó là Thánh lễ Khánh thành Chủng viện, từ biệt Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 16-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 16-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư Tuần 11 Thường niên vào lúc 5h15, 18h30, 19h30 Lời Chúa: Mt...