Mây thẻ: Chúa nhật 3 Phục sinh

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-4-2021 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Tưởng là thấy ma (18.4.2021 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những...
suy niệm lời chúa

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN (15.4.2018 – Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm B)

Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày