Mây thẻ: Chúa Nhật 15 Thường niên B

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-7-2021 – Chúa Nhật 15 Thường niên

Người bắt đầu sai các ông đi (11.7.2021 - Chúa Nhật 15 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày