Mây thẻ: chia tay và tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

chia tay và tri ân

Thánh lễ chia tay và tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí...

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự thánh lễ chia tay với giáo hạt Chính Tòa, cách riêng với giáo xứ Chính Tòa, nơi mà Đức TGM Giuse với cương...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày