Mây thẻ: cha nguyễn thành tiên

Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN tạ thế lúc 18g00 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang. hưởng dương 47 tuổi 11 năm Linh mục Video: Thánh lễ an táng https://www.youtube.com/watch?v=EFZBvdGCxAU        

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày