Mây thẻ: cấm đưa tin

Công giáo ở trung quốc

Trung Quốc cấm đưa tin về các cuộc hành hương viếng Đức Mẹ trong...

Tờ Faith Weekly bị cấm đưa tin để ngăn ngừa học sinh tham gia hàng hương viếng Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 25 tháng 5 năm 2018 Kiểm duyệt cơ quan truyền thông Công giáo lớn nhất Trung...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày