Mây thẻ: Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

THÔNG BÁO V/v bổ nhiệm Giám quản Tông tòa  Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận, Ngày 8/3/2018...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày