Mây thẻ: bế mạc tháng Hoa

Chính Tòa Hà Nội bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

Tháng năm, tháng Hoa dâng Mẹ, được Giáo hội dành riêng để mừng kính và tạ ơn Mẹ Maria. Trùng với tháng Hoa năm nay, là dịp kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày