Mây thẻ: Bánh ban sự sống cho thế giới

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-4-2020 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

Bánh ban sự sống cho thế giới (28.4.2020 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ nào...
suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa ngày 17.4.2018 – Thứ ba Tuần 3 Phục sinh

Lời Chúa Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày