Trang nhà mây thẻ án tuyên thánh

Mây thẻ: án tuyên thánh

Charles De Foucauld

Chân phước Charles de Foucauld sắp được tuyên thánh

Được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận, Bộ Phong thánh đã công bố các sắc lệnh đưa án phong thánh của 12 nhân vật thánh thiện tiến thêm một bước, trong đó có sắc...

ĐGH Phaolô VI và ĐTGM Romero được tuyên thánh ngày 14 tháng 10

Lúc 10h sáng thứ Bẩy 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa Công nghị Tuyên Thánh cùng với các Hồng Y đang có mặt tại Rôma. Công nghị đã đồng thanh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày