Trang nhà mây thẻ An Táng Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

Mây thẻ: An Táng Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

video

Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn giảng trong Thánh Lễ An Táng Cha Gioan...

Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Cha sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 tại Dầu Tiếng, Bình Dương, chịu chức linh mục ngày 29 tháng 04 năm 1966 tại Sài Gòn.Đã trở về...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày