Mây thẻ: Ai là mẹ tôi?

lời chúa

Lời Chúa ngày 23/7/2019 – Thứ Ba tuần 16 TN

Ai là mẹ tôi? (23.7.2019 – Thứ Ba tuần 16 TN) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24 tháng 7 năm 2018

Thứ Ba tuần 16 Thường niên (24-7-2018): Ai là mẹ tôi? Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày