Mây thẻ: 47 năm hồng ân Linh mục

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Thánh lễ tạ ơn 47 năm hồng ân Linh mục của Đức Cha Giuse...

Niềm hạnh phúc của chúng ta là có Chúa Giêsu và chúng ta khám phá ra những kho tàng tuyệt vời của Thiên Chúa, đồng thời chúng ta cũng chia sẻ lại cho người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày